หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
             
  เกียรติประวัติ    
         
    โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชทานดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2547
   
           
  ข้อมูลโรงพยาบาล (เพื่อการติดต่อสื่อสาร)    
           
    ชื่อโรงพยาบาล : (ภาษาไทย) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
(ภาษาอังกฤษ) Chalerm Prakiet Hospital
ที่อยู่ : 257 หมู่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
โทรศัพท์ : 054 - 693548
โทรสาร : 054 - 693549
Website : http://www.chpkhos.org
E-mail address : chpkhos@chpkhos.org
   
           
Copy Right ©2010 Chalermprakiet Hospital,Nan