หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
           
 
  ค้นหา
เดือน     พ.ศ. 2556
 
           
                     
 
รายงาน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556
อันดับ
รหัส
ชื่อโรค
จำนวนครั้ง
จำนวนคน
1
O800
Single spontaneous delivery
6
6
2
A090
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
5
5
3
J441
Other chronic obstructive pulmonary disease
5
4
4
J1588
Bacterial pneumonia, not elsewhere classified
4
4
5
K30
Dyspepsia
3
3
6
J209
Acute bronchitis
3
3
7
P071
Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified
3
3
8
R572
Shock, not elsewhere classified
3
3
9
Z380
การเกิดของทารก ตามสถานที่เกิด
3
3
10
R509
Fever of unknown origin
2
2
     
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::