หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
           
 
  ค้นหา
เดือน     พ.ศ. 2556
 
           
                     
 
รายงาน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 มีนาคม 2556
อันดับ
รหัส
ชื่อโรค
จำนวนครั้ง
จำนวนคน
1
A090
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
10
10
2
K30
Dyspepsia
6
6
3
O800
Single spontaneous delivery
6
6
4
Z380
การเกิดของทารก ตามสถานที่เกิด
4
4
5
S203
Superficial injury of thorax
4
4
6
K591
Other function intestinal disorders
2
2
7
T6300
Toxic effect of contact with venomous animals
2
2
8
J209
Acute bronchitis
2
2
9
N300
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
2
2
10
R509
Fever of unknown origin
2
2
     
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::