หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
           
 
  ค้นหา
เดือน   พ.ศ. 2556
               
 
รายงาน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556
อันดับ
รหัส
ชื่อโรค
จำนวนครั้ง
จำนวนคน
1
Z027
การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ
199
198
2
K30
Dyspepsia
107
99
3
I10
Essential (primary) hypertension
104
91
4
J00
Acute nasopharyngitis [common cold]
87
85
5
Z024
การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ
75
74
6
M6269
กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น
73
70
7
Z012
การตรวจและการชันสูตรพิเศษอื่น ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือการวินิจฉัยที่ได้รายงานแล้ว
63
63
8
J449
Other chronic obstructive pulmonary disease
42
37
9
Z242
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโรคใดโรคหนึ่ง
40
19
10
A099
Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin
39
38
     
                     
                     
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::