หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
           
 
  ค้นหา
เดือน   พ.ศ. 2556
               
 
รายงาน 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2556 - 31 มีนาคม 2556
อันดับ
รหัส
ชื่อโรค
จำนวนครั้ง
จำนวนคน
1
I10
Essential (primary) hypertension
230
228
2
K30
Dyspepsia
152
133
3
J00
Acute nasopharyngitis [common cold]
86
78
4
Z027
การตรวจและการขอรับการตรวจเพื่อวัตถุประสงค์ทางการจัดการ
56
55
5
K045
Diseases of pulp and periapical tissues
55
55
6
K051
Gingivitis and periodontal diseases
54
54
7
Z012
การตรวจและการชันสูตรพิเศษอื่น ในกลุ่มบุคคลที่ไม่มีอาการผิดปกติหรือการวินิจฉัยที่ได้รายงานแล้ว
48
46
8
M6269
กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น
48
46
9
J449
Other chronic obstructive pulmonary disease
48
47
10
Z480
การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่น
34
19
     
                     
                     
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::