หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
         
  งานวันลอยกระทง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2553        
               
  งานวัีนลอยกระทง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมขบวนแห่กระทงกับทางหน่วยงานในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและหมู่บ้านต่างๆ และได้ส่งกระทงเข้าประกวด จนเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กระทงใหญ่ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านทั้งกองหน้าและกองหนุนที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::