หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
       
       
 
นายประสิทธิ์ วงค์สุภา
   
       
ทันตแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าฝ่าย
       
                 
       
       
       
นายวทัญญู อันพัฒนากูล
       
       
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
       
         
 
 
นางสาวนภาพร สุยะ
 
นางสาวกานต์สินี แก้วกลัด
 
นางพัชณีย์ เลื่อลา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
                     
     
นางสาวกวินนาท วันควร
     
นางสาวมัตติกา คำยวง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
     
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::