หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
       
       
 
นางสาวศิรินทิพย์ ยาใจ
   
       
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ หัวหน้างานฯ
       
             
 
       
นางสาวจีรนันท์ คีรีโชติกุล
 
นางสาวพนา ปงผาบ
   
นักกายภาพบำบัด
 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
   
                     
   
       
   
นายทนงศักดิ์ ทองแดง
   
   
พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานห้อง X-Ray)
   
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::