l
l
l
l
 
           
   
งานเชื่อมสัมพันธ์สังคม
       
               
   
 
   
 
   
ไปร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2552 ที่ทำการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 
               
   
 
   
ไปร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2552 ที่ทำการอำเภอเฉลิมพระเกียรต
 
               
   
 
   
ไปร่วมงานลอยกระทงกับชาวบ้านจ้า
 
         
   
 
   
กระทงสวยๆ ทั้งนั้น
 
               
        สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ แชร์โฟร์เดอร์ : \\Exec2\รวมรูป
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::