หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
  ชมรมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  
             
 

หัวข้อที่ 1  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม รพ.เฉลิมพระเกียรติ ปี 2567 

 
  ัวข้อที่ 2  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ปี 2567      
  หัวข้อที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมฯ ปี 67 รอบ 6 เดือน  
     
     
             
 
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-719719 โทรสาร 054-719718 ::