น้ำตกวังเปียน
           
                     
 

น้ำตกวังเปียน

น้ำตกวังเปียน อยู่ใกล้กับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยภูคาที่ 8 (บ้านห้วยโก๋น) เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อยู่ใกล้บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยโก๋น ห่างจากอำเภอประมาณ 11 กม. มีทางรถยนต์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต เข้าถึง สภาพน้ำตกมีลักษณะเป็นหินสลับ ซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ จำนวน 6 ชั้น ชั้นที่หนึ่งมีความสูงประมาณ 30  ม. มีแอ่งน้ำ ที่เหมาะแก่การเล่นน้ำ ชั้นที่สองมีความสูงประมาณ 50 ม. เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก สำหรับน้ำตกทั้งหกชั้น มีชื่อเรียกกัน ตั้งแต่อดีตดังนี้ ตาดม่าน ผาคันไถ ผาจ้อม ตาดลิง และตาดหมอก (ห้วยหก)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://nan.doae.go.th/chaloemphrakiat/genaral/tour.htm
ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://park.dnp.go.th/visitor/

 
                     
 
                 
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::