หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
         
  งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม(พระครูสันติวีรญาณ) ณ วัดพิชัยพัฒนาราม (เขาน้อยสามผาน) จ.จันทบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553
ทางโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพด้วย
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
     
     
               
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::