หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
             
   
ลำดับ
ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
ชื่อ - สกุล
6
มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน

นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 054 – 693548 ต่อ 120

5
พฤษภาคม 2557 - พฤษภาคม 2558

นายมงคล ลัคนาเลิศ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

4
พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2557

นายอภิชิต สถาวรวิวัฒน์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

3
พฤษภาคม 2551 - เมษายน 2554

นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

2
พฤษภาคม 2549 - เมษายน 2551

นายหทัย ปัญญาดิลก
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

1
พฤศจิกายน 2547 - เมษายน 2549

นายชาตรี ตั้งพัฒนสมบัติ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

   
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::