หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
                     
                     
   
   
   
   
   
นางสาวชัชชญา สัจจานิจการ
   
   
พยาบาลวิชาชีพ
   
         
 
 
นายกิตติชัย หอมดอก
 
นางสาวนิธิวดี ศรีใจอินทร์
 
นางสาวจันจิรา คำแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
         
   
   
   
นางสาวประทุมรัตน์ อ้อยบำรุง
   
   
พนักงานธุรการ
   
                     
                     
:: Copy Right ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693458 โทรสาร 054-693459 ::