หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่.....
[30 มี.ค. 2561]

- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- คำสั่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ที่ 32/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโรงพยาบาล
เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 มี.ค. 2561]

- ประกาศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบ ประมาณ (เงินบำรุง) ตำเหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.พ. 2561]

- ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ธ.ค. 2560]

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [26 ธ.ค. 2560]
   
             
             
 
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::