หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
               
               
   
         
   
นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
         
 
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
         
 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
         
               
               
   
นายแพทย์เอกวิทย์ เตรียมกิจสวัสดิ์
         
   
นายแพทย์ปฏิบัติการ
         
               
 
 
           
 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทั้งหมด 73 คน
         
               
 
ข้าราชการ 34 คน
         
 
พนักงานราชการ 3 คน
         
 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 25 คน
         
 
ลูกจ้างชั่วคราว 11 คน
         
             
             
 
           
 
           
 
           
Copy Right ©2010 Chalermprakiet Hospital,Nan