หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 ก.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [9 ก.ย. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ส.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงาน ของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 ส.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดัน อัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 ส.ค. 2563]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดัน อัตโนมัติพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [5 ส.ค. 63]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [5 ส.ค. 63]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 คสค. 2563]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดความดันอัตโนมัติพร้อมวัดความ
เข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [5 ส.ค. 63]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 ส.ค. 63]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ส.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [24 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [16 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [13 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [13 ก.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 มิ.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มิ.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [12 มิ.ย. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 มิ.ย 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 พ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 พ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 พ.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 พ.ค 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 เม.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่....
[9 เม.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่....
[9 เม.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางสั่งทำ โดยเฉพาะเจาะจง
่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [9 เม.ย. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่....
[9 เม.ย. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..
. [9 เม.ย. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 มี.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 ก.พ. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 ม.ค. 2563]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ธ.ค. 2562]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ธ.ค. 2562]

-แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนฯ (แผนวัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์-จ้างเหมาฯ)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [28 พ.ย. 2562]

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงานและทั่วไป ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 พ.ย. 2562]

- แบบฟอร์มการเผยแพร่แผนฯ (แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป)
อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่... [25 พ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [5 พ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 ต.ค. 2562]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ก.ย. 2562]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [23 ก.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ก.ย. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [12 ก.ย. 2562]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [10 ก.ย. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 สค. 2562]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [21 สค. 62]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ฯ สขร. มิ.ย.-ก.ค. 62
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [19 ส.ค. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 ส.ค. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [19 ก.ค. 2562]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบ สขร.1 เม.ย. 62
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [21 มิ.ย. 2562]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบ สขร.1 พ.ค. 62
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [21 มิ.ย. 2562]

- ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 มิ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [19 มิ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 มิ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 มิ.ย. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 มิ.ย. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [17 เมย. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [11 มี.ค. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 มี.ค. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 มี.ค. 2562]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำคู่มือยาเสพติด โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 มี.ค. 2562]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 ก.พ. 2562]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 ม.ค. 2562]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [21 มค. 62]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [4 ม.ค. 2562]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [18 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [18 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบ สขร.1 พ.ย. 61
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบ สขร.1 ต.ค. 61
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ธ.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 ธ.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [9 พ.ย. 2561]

- หัวข้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุบริโภค
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 ต.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [12 ต.ค. 2561]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ย. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [14 ก.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ แบบอัตโนมัติพร้อมระบบส่งถ่ายข้อมูลผ่านระบบไร้สายภายในโรงพยาบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [31 ส.ค. 2561]

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ... (21 ส.ค. 2561)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 ส.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [23 ก.ค. 2561]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ก.ค. 2561]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 ก.ค. 2561]

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 ก.ค. 2561]

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [26 มิย.. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 มิ.ย. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 มิ.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ?าขนาด ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 พ.ค. 2561]

-- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 พ.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 เม.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[5 เม.ย.. 2561]

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[7 มี.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[2 มี.ค. 2561]

-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 ก.พ. 2561]

-
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อม อัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ม.ค. 2561]

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[17 ม.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[3 ม.ค. 2561]

- แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [26 ธ.ค. 2560]

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [26 ธ.ค. 2560]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 ธ.ค. 2560]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 พ.ย. 2560]

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบ ดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [3 ต.ค. 2560]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ก.ย. 2560]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.ย. 2560]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [19 ก.ย. 2560]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::