หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [11 พ.ค. 2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [11 พ.ค. 2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 พ.ค. 2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [6 พ.ค. 2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 1 รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยานอกบัญชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [30 เม.ย.2564]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับแผน รอบ 6 เดือน (เดือน เมษายน 2564 -
เดือน กันยายน 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 เม.ย. 2564]

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง เผยแพร่แผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรับแผน รอบ 6 เดือน (เดือน เมษายน 2564 - เดือน กันยายน 2564) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 เม.ย. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [26 เม.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 เม.ย. 2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [20 เม.ย.2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรจ้างทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (เดือน เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 มี.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 มี.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 มี.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการรจ้างทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (เดือน เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [5 มี.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (เดือน เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 มี.ค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อ
เครื่องหมุ่นเหวี่ยงเพื่อตรวจหาปริมาตรเม็ดเลือดแดงอัดแน่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [18 ก.พ. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ระบบดิจิตอล (PACS) เดือน มี.ค. 64 - ก.ย. 64 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 ก.พ. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ ระบบดิจิตอล (PACS) เดือน มี.ค. 64 - ก.ย. 64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [10 ก.พ. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) เดือน มี.ค. 64 - ก.ย. 64 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [5 ก.พ. 64]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) เดือน มี.ค. 64 - ก.ย. 64
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 ก.พ. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [10 มี.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 มี.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [2 มี.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งจ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [1 มี.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ก.พ. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 ก.พ 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 22 ก.พ. 64]

   
    หน้าแรก 1 2 3 4 5      
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::