หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [31 ส.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 ส.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะ เจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ
โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ก.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุสำนักงานและทั่วไป (ปรับแผน 6 เดือน)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 มิ.ย. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนพัสดุ (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงฯ)
(ปรับแผน 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 มิ.ย. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [15 มิ.ย. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 พ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 พ.ค. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [29 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.พ. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการจ้างทำความสะอาด รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [16 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 มี.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (7 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (8 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (10 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (10 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาใน จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... (9 มี.ค.2565)

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.พ. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ก.พ. 2565]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [31 ม.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ม.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ม.ค. 2565]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [14 ม.ค. 2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 6 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [7 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และใบสั่งซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [5 ม.ค.2565]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเหยียดนิ้ว (Finger TAB) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 ม.ค. 65]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ
ปรอทวัดไข้ดิจิตอล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 ม.ค. 65]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าพันแขนสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 ม.ค. 65]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ฟองน้ำสำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 5 ม.ค. 65]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ถุงบรรจุศพฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 4 ม.ค. 65]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [23 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 ธ.ค. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 พ.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดป้องกันอนุภาคที่เป็น อันตรายจากฝุ่นละอองและเชื้อโรค (PAPR)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [ 18 ต.ค. 64]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดคลุมศีรษะ (Hood) จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [18 ต.ค. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ รพ.เฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำความสะอาด รพ.เฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.ย. 2564]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [28 ก.ย. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนพัสดุ (แผนครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงฯ) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 ก.ย. 2564]

   
    หน้าแรก 1 2 3 4 5 6      
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::