หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
    -ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [16 ก.พ. 2564]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [5 ก.พ. 2564]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 มค. 2564]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี้... [26 มค. 64]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [30 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดปรอทตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [9 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [9 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารกแบบนอน จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องหมุนส่าย จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [21 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ปรอทวัดอุณหภูมิ ชนิดดิจิตอล จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นยาแบบสแตนเลส จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ หูฟังแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [22 ธ.ค. 2563]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ รถเข็นฉุกเฉินสแตนเลส จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่.... [23 ธ.ค. 2563]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงานและทั่วไป ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 ธ.ค. 2563]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์-จ้างเหมา/จัดทำ-ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ - อาคารสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [8 ธ.ค. 2563]

   
    หน้าแรก 1 2 3 4      
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::