หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
   

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 ก.ค. 2561]

- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 ก.ค. 2561]

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [26 มิย.. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [7 มิ.ย. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 มิ.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ?าขนาด ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [22 พ.ค. 2561]

-- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 พ.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [2 เม.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[5 เม.ย.. 2561]

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[7 มี.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[2 มี.ค. 2561]

-
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [1 ก.พ. 2561]

-
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อม อัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [25 ม.ค. 2561]

-
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย ไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวน์ จำนวน 1 เครื่อง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[17 ม.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่...
[3 ม.ค. 2561]

- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [26 ธ.ค. 2560]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 ธ.ค. 2560]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 พ.ย. 2560]

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพ เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบ ดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [3 ต.ค. 2560]

- ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล(PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [29 ก.ย. 2560]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณ ภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์
ระบบดิจิตอล (PACS) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 ก.ย. 2560]

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [19 ก.ย. 2560]

   
             
             
:: Copyright © 2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::