หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
 
               
   
             
  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติได้รับมอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  
               
   
       
             
               
:: Copyright ©2010 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::