หน้าแรก รวมภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา
           
           
     
 

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ทำเนียบผู้อำนวยการ

โครงสร้างโรงพยาบาลและบุคลากร

เบอร์โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน

แบบฟอร์มต่างๆ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน

ฝ่ายทันตสาธารณสุข

กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มการพยาบาล

งานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ

งานประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

งาน HA

งานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้้ีวัดงานยุทธศาสตร์

ตัวชี้้ีวัดระดับโรงพยาบาล

ตัวชี้้ีวัดระดับฝ่าย/หน่วยงาน

 
  พิธีทำบุญโรงพยาบาล ปี 54

ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยหมู่

งานเลี้ยงปีใหม่ 54 ของรพ.

งานปีใหม่ 2554

กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดน่าน

งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฟัก

More...

 

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

     - ความหมายของการ KM

     - อมรมนันทนาการ

 

รพ.น่าน

รพ.สองแคว

รพ.เวียงสา

รพ.นาหมื่น

รพ.สันติสุข

รพ.ท่าวังผา

รพ.บ่อเกลือ

รพ.บ้านหลวง

รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว

รพ.เชียงกลาง

รพ.ทุ่งช้าง

สสจ.น่าน

สสอ.เวียงสา

สสอ.นาหมื่น

สสอ.สันติสุข

สสอ.ท่าวังผา

สสอ.บ่อเกลือ

สสอ.ปัว

สสอ.เชียงกลาง

สสอ.ทุ่งช้าง

สสอ.เฉลิมพระเกียรติ

 

ชายแดนห้วยโก๋น - น้ำเงิน

น้ำตกวังเปียน

ถ้ำดงข่อย

ภูพยัคฆ์

อนุสรณ์สถานยุทธภูมิห้วยโก๋นเก่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 รพ.เฉลิมพระเกียรติ โดยนพ.ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบเงินสนับสนุนจาก รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
จำนวน 100,000 บ.

 
บริจาคเงิน, ผ้าห่ม, เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
   
นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต
บริการสุขภาพ ที่ 1
พร้อมด้วย นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะจากองค์การเภสัชกรรม
มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบ ร่วมใจต้านภัยหนาวให้กับโรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติและประชาชน ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มื่อวันที่ 19 มกราคม 2557
อ่านต่อ... [19 ม.ค.57]
   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการบริจาคผ้าห่มจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายแพทย์อภิชิต สถาวรวิวัฒน์ เป็นตัวแทนโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556
อ่านต่อ... [26 ธ.ค.56]
   
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการบริจาคเงินจาก บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก เข้าโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554
อ่านต่อ...
[11 ต.ค.54]
   
 

- ประชาสัมพันธ์โครงการปันยิ้มให้น้องปี 4 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฟอง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
รายละเอียดโครงการคลิกที่นี่...

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติด ของสถานพยาบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [28 มิ.ย. 2561]

- คู่มือแนวทางการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [7 มิ.ย. 2561]

- แผ่นพับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติต้านทุจริต
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการประชุมกลุ่มบุคลากรรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [4 มิ.ย. 2561]

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2560โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [1 มิ.ย. 2561]

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [30 มี.ค. 2561]คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [6 ธ.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [9 พ.ย. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [12 ต.ค. 2561]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำฯ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [27 ก.ย. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [14 ก.ย. 2561]

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ แบบอัตโนมัติพร้อมระบบส่งถ่ายข้อมูลผ่านระบบไร้สายภายในโรงพยาบาล
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่..... [31 ส.ค. 2561]

- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ... (21 ส.ค. 2561)

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [3 ส.ค. 2561]

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [23 ก.ค. 2561]

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่... [17 ก.ค. 2561]

คลิกอ่านเพิ่มเติม...

 
 

สธ. ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมรับมือการแพร่
ระบาดโรคไวรัสเมอร์สในโรง พยาบาลเอกชน เดินหน้าสร้างความมั่นใจแก่คนไทยและชาวต่างชาติ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมสุขภาพจิต เผย ติดยาป่วยจิต รักษาได้ รีบเข้าให้ถึงบริการ 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

อย. ทดลองใช้รูปแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดูแลสุขภาพคนทำงาน
คัดแยกและรีไซเคิลขยะกว่า 20,000 คน ในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด 
อ่านต่อ.... [23 มิ.ย. 2558]

แพทย์ชี้ “ยาเสพติด” เลิกไม่ยากและเลิกได 
อ่านต่อ.... [24 มิ.ย. 2558]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 

ตารางปฏิบัติงาน

ระบบรายงานของโรงพยาบาล

10 อันดับโรค - OPD

10 อันดับโรค - IPD

10 อันดับโรคระบาด

 

ครั้งที่ 9 วันที่ 12 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 8 วันที่ 11 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 5 มี.ค. 2553

ครั้งที่ 6 วันที่ 26 ก.พ. 2553

More...

 

ไข้หวัดใหญ่ 2009

ไข้หวัดนก

อุจจาระร่วง

วัณโรค

ความดันโลหิตสูง

ต่อมทอนซิลอักเสบ

สมุนไพรต่างๆ อัคคีทวาร

 
 

กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สภาการพยาบาล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 
 
 
 
แจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
 
- ฉบับที่ 6/58 โรคมือ เท้า ปาก
- ฉบับที่ 5/58 โรคหิด
- ฉบับที่ 4/58 สิว
- ฉบับที่ 3/58 ยาสเตียรอยด์
- ฉบับที่ 2/58 ฟ้าทะลายโจร
- ฉบับที่ 1/58 แอลกอฮอล์ล้างมือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
:: Copyright ©2010
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 257 หมู่ 1 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130
เบอร์โทรศัพท์ 054-693548 โทรสาร 054-693549 ::
vBulletin stat