ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ